Метою екологічної освітньо-виховної роботи, що здійснює Дністровський РЛП як установа природно-заповідного фонду України, є цілеспрямований вплив на світогляд, поведінку і діяльність місцевого населення та відвідувачів стосовно збереження природної спадщини краю, забезпечення підтримки природоохоронної діяльності Парку шляхом поширення знань і підвищення обізнаності щодо цінностей біологічної та ландшафтної різноманітності, формування екологічної свідомості та виховання поваги до природи. Основними напрямками екологічної освітньо-виховної роботи Парку є:
 • ведення освітньо-виховних робіт щодо необхідності збереження природних та історико-культурних комплексів та обєктів на території Парку та держави в цілому;
 • ознайомлення громадян із законодавством України, міжнародними конвенціями та договорами і угодами в сфері охорони природи;
 • інформування місцевого населення та відвідувачів про діяльність Парку та забезпечення доступу громадян до публічної інформації;
 • формування наукових знань, поглядів і переконань, які закладають основи відповідального ставлення до навколишнього природного середовища і, зокрема, до територій та об’єктів природно-заповідного фонду України;
 • створення позитивного іміджу Парку і забезпечення підтримки його природоохоронної діяльності місцевим населенням та відвідувачами.
РЛП здійснює екологічну освітньо-виховну роботу за допомогою різних форм діяльності, до яких належать:
 • розроблення та виконання спеціалізованих екологічних освітньо-виховних програм, розрахованих на різні категорії учасників;
 • надання практичної та методично-консультативної допомоги з питань екологічної освітньо-виховної роботи заінтересованим підприємствам, установам, організаціям і громадянам;
 • робота із засобами масової інформації, друкованими та електронними виданнями;
 • підготовка та виготовлення власних екологічних освітньо-виховних матеріалів, а також їх поширення через спеціальні видання (листівки, буклети, газети тощо) з використанням символіки установи та розповсюдження соціальної реклами;
 • організація присутності Парку в електронному інформаційному просторі шляхом створення та ведення окремого розділу на веб-порталі Парку;
 • створення та організація діяльності екологічних освітньо-виховних центрів, музеїв природи, візит-центрів, постійних та мобільних виставок і стендів;
 • організація екологічних освітньо-виховних екскурсій облаштованими еколого-освітніми стежками;
 • співпраця з громадськими організаціями, заохочення до волонтерської діяльності, сприяння створенню громадських природоохоронних ініціатив;
 • організація та проведення таборів, польових екологічних практик, зборів юних екологів, ботаніків, зоологів, гуртків, учнівських лісництв тощо;
 • організація і проведення масових природоохоронних та екологічних освітньо-виховних заходів, тематичних науково-практичних заходів (конференцій, форумів, семінарів, навчальних тренінгів, круглих столів, тематичних вечорів, фестивалів, вікторин, олімпіад, екологічних ігор, конкурсів, екскурсій, акцій тощо) за участю громадськості, учнівської та студентської молоді.
У сфері екологічної освітньо-виховної роботи Парк співпрацює з усіма верствами населення, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, громадськими та міжнародними організаціями, насамперед з дошкільними, загальноосвітніми, позашкільними, професійно-технічними та вищими навчальними закладами.