Охорона РЛП включає систему правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення та використання його рослинного та тваринного світу відповідно до вимог природоохоронного законодавства України. Охорона території РЛП покладається на адміністрацію Парку - ОКП “Дністровський РЛП імені Сергія Дідича“. Охорона земель, що увійшли до складу парку без вилучення їх у власників та користувачів земельних ділянок, покладається на таких власників та землекористувачів. Власники та користувачі земельних ділянок, сільські, селищні, районні ради беруть на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму території РЛП та для цього повинні здійснювати заходи, спрямовані на виконання покладених на РЛП завдань. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади у Городенківському та Тлумацькому районах Івано-Франківської області сприяють охороні й збереженню території РЛП, виконанню покладених на нього завдань. Державний контроль за додержанням режиму території РЛП здійснюється відповідними структурними підрозділами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, його органами на місцях та іншими спеціально уповноваженими державними органами. Громадський контроль за додержанням режиму Дністровського регіонального ландшафтного парку здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля, які проводять свою діяльність відповідно до чинного Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля; громадськими лісовими інспекторами, громадськими інспекторами органів рибоохорони у межах повноважень,  передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування Городенківського та Тлумацького районів Івано-Франківської області у межах повноважень, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, здійснюють контроль за:
 • формуванням належного архітектурного вигляду населених пунктів, що розташовані в зоні РЛП;
 • утриманням в належному технічному, естетичному і санітарному стані шляхів, сполучень, будівель, вулиць, утриманням, реставрацією і експлуатацією пам'яток історії і культури;
 • дотримання вимог природоохоронного законодавства всіма земле- та лісокористувачами на території РЛП.
Порушення вимог природоохоронного законодавства на території РЛП тягне за собою відповідальність, встановлену чинним законодавством України. Відповідальність за порушення природоохоронного законодавства на території РЛП несуть особи, винні у: порушенні вимог природоохоронного законодавства, нецільовому використанні території, визначених положенням про РЛП, проектом організації його території, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів і об'єктів;
 • організації на території РЛП господарської діяльності без попереднього проведення у встановленому порядку екологічної експертизи або з порушенням її висновків;
 • зміні цільового призначення земельних ділянок без погодження управлінням екології та природних ресурсів Івано-Франківської облдержадміністрації, самовільній зміні меж території РЛП для інших потреб;
 • здійсненні в межах території парку забороненої господарської діяльності;
 • невжитті заходів щодо попередження чи ліквідації екологічних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на природні екосистеми;
 • псуванні, пошкодженні чи знищенні природних комплексів та історико-культурних об'єктів на території парку;
 • перевищенні допустимих хімічних, фізичних, біотичних та інших впливів і антропогенних навантажень тощо; незаконному використанні природних ресурсів;
 • порушенні встановленого порядку заготівлі і вивезення деревини; незаконній порубці, пошкодженні та знищенні лісових культур, молодняку, підросту; здійсненні лісокористувань не у відповідності з метою або вимогами, передбаченими у лісовому квитку;
 • порушенні правил відновлення і поліпшення стану і породного складу лісів.
Юридичні та фізичні особи зобов'язані відшкодовувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення природоохоронного законодавства на території РЛП, згідно з чинним законодавством. Розміри шкоди, заподіяної на території Дністровського РЛП внаслідок порушення вимог законодавства про природно-заповідний фонд, визначаються відповідно до кадастрової еколого-економічної оцінки включених до його складу територій та об'єктів, що проводиться відповідно до Закону України “Про природно заповідний фонд України“, та спеціальних розцінок, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.