Наукові дослідження на території РЛП здійснюються за такими напрямами:
  • інвентаризація флори, фауни, а також усіх природних комплексів і окремих природних об'єктів на його території;
  • виявлення природних комплексів, що найбільш характерні для Дністровського РЛП, визначення еталонних геосистем і вишукання їх аналогів на прилеглих територіях з метою організації сполучених досліджень;
  • вивчення міжсистемних зв’язків, структури і закономірностей функціонування природних комплексів, діяльність окремих видів і груп організмів, впливу на них факторів навколишнього природного середовища;
  • комплексні наукові дослідження з питань збереження унікальної та типової флори і фауни на території парку;
  • науково-просвітницька діяльність в галузі біології, екології, охорони навколишнього природного середовища;
  • іншими, визначеними відповідними планами науково-дослідних робіт.
Науково-дослідна робота на території РЛП проводиться з метою вивчення природних процесів, забезпечення постійного спостереження за їх змінами, екологічного прогнозування, розроблення наукових основ охорони, відтворення і використання природних ресурсів та особливо цінних об'єктів на його території відповідно до чинного законодавства. Адміністрація Парку веде первинний облік кадастрових відомостей на його території.