Територія на якій РЛП фізико-географічному районуванні Івано-Франківської області є Придністровським Покуттям або Прутсько-Дністровською височиною. Тлумацький і Городенківський райони за сучасним фізико-географічним районуванням знаходяться у межах Прут-Дністерської височинної області Широколистолісової вологої теплої зони.

В геоморфологічному відношенні  парк знаходиться в межах Волино-Подільської області, підобласті Подільської височини. Територія Дністровського РЛП поділяється на два геоморфологічні райони: глибоко-розчленоване Придністровське Поділля та з пасмово-долинним рельєфом Північно-Покутський район.

Дністровський РЛП за сучасним підходом геоморфологічного районування розташований у зоні двох областей. Придністровська північно-східна частина у Волино- Подільській області, Подільській структурно-денудаційній височинній підобласті  та південно-західна у Покутсько-Буковинсько-Передкарпатській пластово-денудаційній височині  на палеогенових та неогенових відкладах. Територія парку належить двом районам: Тлумацько-Обертинська  алювіальна слаборозчленована височина, та Північно-Покутська полого-хвиляста височина.

Виділяють 5 підрайонів у межах цих районів. До Тлумацького району входять: Бистрицько-Тлумацька, Гостів-Обертинська та Олешанська височини. Між Гостів-Обертинською та Олешанською височинами проходить Хотимир-Чортовське зниження, вздовж якого проходить межа височин. До Городенківського району входять: Чернилецька та Городенківські височини. Для кожного підрайону за основу поділу покладено морфометричні характеристики рельєфу. Долину Дністра ще виділяють окремим геоморфологічним підрайоном.

Для РЛП характерна сильна розчленованість рельєфу, яка є однією з найважливіших фізико-географічних характеристик. Парк характеризується височинним та хвилястим рельєфом, у якому переважають висоти від 250 до 350 метрів. Пінічно-східна частина та північна частина парку мають висоту до 390 метрів, які є найвищими. Низькі висоти поширені у межах долини річки Дністер з висотами 170-180 метрів.

Територію парку охоплюють ділянки з дуже стрімкими схилами. Стрімкість території досягає 25-600. Більша крутість характерна вже для каньйоноподібних стінок долини Дністер у межах Дністровського каньйону.

В тектонічному відношенні територія парку знаходиться в межах південно-західного крила Волино-Подільської плити, яка є південно-західною частиною Руської платформи. Припіднята поверхня Волино-Подільської плити сформувала долинно-структурний ландшафт. В районі річки Дністер середня висота становить 150-200 м.

У геологічній будові виділяються поклади від архейських кристалічних порід, покритими зверху горизонтальними залягаючими шарами палеозою і мезозою, та включно до антропогенних у складі Руської платформи. По руслі ріки Дністер та його притоках багато відкладів силуру та девону. Уздовж Дністра (в околицях Нижнева Тлумацького району) у межах району на поверхню виходять юрські породи. Глибше залягає силур, кембрій та архей, які виходять нижче по руслі Дністра.