Ґрунтовий покрив Дністровського РЛП різноманітний та представлений чотирма типами ґрунтів:

  • Лучні ґрунти на алювіальних та делювіальних відкладах;
  • Опідзолені ґрунти переважно на лесових породах;
  • Опідзолені оглеєні ґрунти переважно на лесових породах;
  • Чорноземи глибокі переважно на лесових породах.

Найбільш поширеними ґрунтами є темно-сірі опідзолені та опідзолені чорноземи, площа яких складає 29,1 тис. га. Вони наділені потужним гумусовим профілем та високим рівнем родючості. На елювіально-карбонатних породах сформувалися чорноземи, які значну площі займають під ріллею. У долинах балок та в заплавах річок поширені лучні та чорноземно-лучні ґрунти. Для них характерно перезволоження. Дернові ґрунти характерні для терас Дністра, які розташовуються на крутих схилах річкової долин, ярів та балок. Болотні ґрунти характерні для низьких рівнів заплав, балок та ярів. Виникають вони від сильного перезволоження. Ще нижче розмістилися низові торфовища, які поширені у заплавах річок.