На території Дністровського РЛП знаходиться понад 530 пам’яток археологічних культур:

  • Середній палеоліт (приблизно 100 тисяч років тому) – стоянка поблизу с.Буківна (найдавніша на Івано-Франківщині);
  • Пізній палеоліт (35-10 тисяч років тому)  – понад 50 стоянок мисливців;
  • Поселення перших землеробсько-скотарських племен доби неоліту (VI-IV тисячоліття до нашої ери);
  • У IV-III століттях до нашої ери Прикарпаття освоїли землеробські племена трипільської культури. Майже у всіх населених пунктах Дністровського каньйону виявлені трипільські поселення;
  • У добу бронзи (ІІ-початок І тисячоліття до нашої ери) цю територію заселяли племена шнурової кераміки, комарівської культури та культури Ноа, свідченням чого є поселення, поховання та знаряддя праці того часу;
  • У часи раннього залізного віку (ІХ століття до нашої ери – ІV століття нашої ери) територія сучасної Придністерського Покуття була заселена скіфськими племенами (поселення, могильники).

На території Дністровського каньйону також виявлено пам’ятки ранньослов’янської епохи, які датуються першою половиною І тис. н.е. та давньоруського періоду (ІХ-ХІІІ століття нашої ери).