ЗОНУВАННЯ ТА РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ

Функціональне зонування території РЛП здійснюється на підставі проекту організації його території, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів і об’єктів, що затверджується у встановленому порядку відповідно до законодавства. Проектні рішення, господарські та інші заходи на землях, що увійшли до складу РЛП без вилучення земельних ділянок, обов’язково узгоджуються з відповідними землевласниками (землекористувачами).

З метою збереження, відтворення, охорони та використання природних комплексів і об’єктів територія РЛП поділяється на такі функціональні зони:

 • господарська зона;
 • зона регульованої рекреації;
 • зона стаціонарної рекреації;
 • заповідна зона.

Для кожної зони на території РЛП, з урахуванням її особливостей, відповідно до вимог Закону України “Про природно-заповідний фонд України” встановлюється диференційований режим щодо охорони, відтворення та використання його природних ресурсів:

1. Господарська зона РЛП визначається проектом організації його території, призначена для здійснення традиційної господарської діяльності з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.

До її складу входять земельні ділянки, які надані громадянам у користування та приватну власність для ведення особистого селянського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, обслуговування господарських споруд та житлових будинків, розпайовані угіддя, родовища корисних копалин тощо. Фізичні особи, у користуванні яких перебувають земельні ділянки, мають право їх приватизувати у порядку, встановленому законодавством України, а юридичні – мати у постійному користуванні. У господарській зоні дозволяється:

 •  виробництво сільськогосподарської продукції для задоволення власних життєво необхідних потреб громадян і для товарних цілей;
 • виробництво екологічно чистої продукції для забезпечення відпочиваючого населення у межах регіонального ландшафтного парку;
 • сінокосіння, прогін та випасання худоби, проїзд транспорту, внесення дозволених Укрдержхімкомісією засобів захисту рослин та мінеральних добрив, розмноження і посадка у розсаднику декоративних дерев, кущів;
 • забір води юридичними та фізичними особами для господарських потреб на умовах спеціального використання природних ресурсів відповідно до встановленого порядку та нормативів, загальне водокористування;
 • господарська діяльність, спрямована на виконання покладених на парк завдань;
 • відкриття родовищ місцевих корисних копалин за межами прибережних захисних смуг водних об’єктів для потреб у будівельній сировині РЛП та жителів населених пунктів, що розташовані в зоні парку, з урахуванням вимог Кодексу України про надра;
 • проведення рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, та інших рубок, згідно з матеріалами лісовпорядкування;
 • заготівля (збирання) дикорослих рослин, плодів, горіхів, грибів, квітів, насіння, другорядних лісових матеріалів (лубу, кори, деревної зелені), а також лісової підстилки у встановленому порядку;
 • добування ресурсів тваринного світу;
 • полювання на хутрових і парнокопитних звірів при перевищенні оптимальної їх щільності, визначеної мисливським впорядкуванням;
 • проведення необхідних заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків стихійних явищ і охороною земель;
 • інші види діяльності, що не суперечать цільовому призначенню земельних ділянок, вказані у правовстановлюючих документах на право користування тощо;

Будівельні матеріали, добуті без порушень вимог природоохоронного законодавства, використовуються парком та населенням для розбудови інфраструктури населених пунктів та РЛП, будівництва лабораторних, житлових та господарських споруд, доріг, інших інженерних мереж, закладів, готелів, мотелів, кемпінгів та інших об’єктів обслуговування його відвідувачів.

У господарській зоні забороняється:

 • рубки головного користування;
 • будівництво екологічно небезпечних промислових об’єктів, за винятком невеликих підприємств для потреб господарства;
 • самовільна зміна цільового призначення земельних ділянок без погодження управлінням екології та природних ресурсів Івано-Франківської облдержадміністрації;
 • здійснення господарської діяльності та інших антропогенних впливів, що погіршують естетичний стан та екологічну роль антропогенних ландшафтів (сільськогосподарських, лісогосподарських, водогосподарських, промислових, ландшафтів поселень, рекреаційних, природоохоронних, тощо) і можуть призвести до їх руйнування;
 • влаштування сміттєзвалищ поза межами спеціально відведених для цього місць;
 • здійснення видів діяльності, визначених законодавством, що становлять підвищену екологічну небезпеку, без попереднього проведення у встановленому порядку екологічної експертизи або з порушенням її висновків;
 • види діяльності, що можуть призвести до збіднення родючого шару ґрунту та інтенсивної водної ерозії ґрунту тощо;
 • порушення встановленого режиму господарської діяльності в межах водоохоронних зон;
 • проведення робіт, пов’язаних з утриманням меліоративних систем, без позитивного висновку державної екологічної експертизи.

2. Зона регульованої рекреації РЛП визначається проектом організації його території, призначена для короткострокового відпочинку та оздоровлення населення.

У зоні регульованої рекреації створюються туристські, екскурсійні, прогулянкові, піші-, вело-, лижні- та інші маршрути (лінійні, кільцеві, радіальні), облаштовуються місця для ночівлі (хижі, бівуачні зупинки), відпочинку та огляду місцевості. Вздовж трас маршрутів створюються природозахисні лінійні коридори шириною до 25 м, які повинні обмежувати вільне пересування відвідувачів поза туристською трасою; в цій зоні на спеціально виділених ділянках дозволяється любительське і спортивне рибальство, утилітарна рекреація (збирання грибів, ягід, фотомисливство тощо) під наглядом відповідних служб РЛП.

У зоні регульованої рекреації дозволяється:

 • проведення санітарних рубок і заходів, пов’язаних із збереженням, відтворенням і ефективним використанням природних комплексів та об’єктів згідно з проектом організації території парку;
 • регульований збір грибів, ягід, плодів дикорослих плодових рослин із дотриманням природоохоронного та лісового законодавства;
 • обладнання туристських та екологічних стежок, організація
  природоохоронної пропаганди, короткотривалі туристські екскурсії й відпочинок населення;
 • організація масових спортивних та туристських заходів, розміщення наметових таборів, човнових станцій спільно з адміністрацією РЛП;
 • регулювання чисельності диких тварин до оптимальної та селекційний відстріл у встановленому порядку;
 • спортивне полювання у межах визначених та закріплених мисливських угідь у встановленому порядку;
 • використання природних ресурсів для задоволення потреб працівників РЛП та громадян, які постійно проживають на його території, у сінокосах, випасах, городах і паливі, забір води із рік для господарських потреб на умовах спеціального використання природних ресурсів відповідно до встановленого порядку та нормативів, загальне водокористування.

У зоні регульованої рекреації забороняються :

 • рубки головного користування, будівництво промислових, господарських і житлових об’єктів, розробка корисних копалин, кар’єрів, порушення ґрунтового покриву, промислове рибальство й мисливство, промислова заготівля лікарських рослин;
 • організація масових спортивних та туристських заходів, розміщення наметових таборів, човнових станцій без погодження з адміністрацією РЛП;
 • розведення вогнищ поза відведеними для цього місцями, застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу;
 • інша діяльність, що може негативно вплинути на стан природних комплексів та об’єктів заповідної зони.

3. Зона стаціонарної рекреації РЛП визначається проектом організації його території і призначена для розміщення готелів, мотелів, кемпінгів та інших об’єктів обслуговування його відвідувачів. У зоні стаціонарної рекреації, з урахуванням зарубіжного досвіду, можуть створюватися рекреаційні, туристські та інші комплекси. В цій зоні дозволяється забір води юридичними та фізичними особами для господарських потреб на умовах спеціального використання природних ресурсів відповідно до встановленого порядку та нормативів, загальне водокористування.

На її території забороняється будівництво нових споруд та реконструкція існуючих без відповідних проектів, погоджених управлінням екології та природних ресурсів Івано-Франківської облдержадміністрації.

4. Заповідна зона РЛП призначена для охорони та відновлення найбільш цінних природних комплексів. До неї входять наявні території та об’єкти природнозаповідного фонду (пам’ятки природи, заказники тощо), місця зростання (оселення) червонокнижних та регіонально-рідкісних видів рослин і тварин, поширення унікальних лісових, степових, скельно-осипних та водно-болотних фітоценозів тощо.

До заповідної зони парку не відносяться земельні ділянки, які надані громадянам у приватну власність для ведення особистого селянського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, обслуговування господарських споруд та житлових будинків, розпайовані угіддя, дороги загального користування тощо.

У заповідній зоні дозволяється:

 • збір колекційних та інших матеріалів, пов’язаних із веденням наукових досліджень, виконання робіт, передбачених планами довгострокових стаціонарних досліджень, проведення екологічної освітньо-виховної роботи з дотриманням вимог природоохоронного законодавства у встановленому порядку;
 • виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними корінними природними комплексами, а також здійснення заходів щодо запобігання змінам природних комплексів внаслідок антропогенного впливу;
 • здійснення протипожежних і санітарних заходів, що не порушують природоохоронного режиму, спорудження у встановленому порядку будівель та інших об’єктів, необхідних для виконання поставлених перед РЛП завдань;
 • стоянка і проїзд транспорту РЛП;
 • на виділених ділянках для задоволення потреб служби охорони, що проживає в заповідній зоні, сінокосіння та випасання худоби відповідно до проекту організації його території;
 • у разі термінової необхідності за клопотанням науково-технічної ради парку у заповідній зоні з дозволу управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської облдержадміністрації можуть проводитись санітарні рубки та роботи, пов’язані з ліквідацією осередків шкідників і хвороб або недопущенням їх появи, а також розробка вітровалів, буреломів і сніголамів.

На її території забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить її цільовому призначенню, порушує природний розвиток процесів та явищ або створює загрозу шкідливого впливу на її природні комплекси й об’єкти, а саме:

 • будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об’єктів транспорту і зв’язку, не пов’язаних з діяльністю РЛП;
 • розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку, стоянка транспорту;
 • проїзд і прохід сторонніх осіб (крім службового транспорту РЛП (у випадках, коли здійснюються дозволені лісогосподарські заходи, науково-дослідні роботи, еколого-освітні заходи), природоохоронних органів при виконанні службових обов’язків, пожежних та інших спецавтомашин при ліквідації пожеж) за погодженням з адміністрацією парку в межах затверджених лімітів;
 • геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, порушення ґрунтового покриву, гідрологічного та гідрохімічного режимів, руйнування геологічних відслонень, застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками і хворобами рослин і лісу, усі види лісокористування, а також заготівля кормових трав, лікарських та інших рослин, квітів, плодів, насіння, збирання грибів, випасання худоби, вилов диких тварин, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів;
 • мисливство, рибальство, інтродукція нових видів рослин та тварин, проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин.

На територіях регульованої, стаціонарної рекреації та господарської зон забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища та зниження рекреаційної цінності території парку.

На території РЛП дозволяється безоплатне загальне використання природних ресурсів (естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо), передбачене статтею 38 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, на земельних ділянках, визначених проектом організації його території, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів і об’єктів, у тому числі:

 • загальне водокористування для задоволення потреб громадян (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об’єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць), передбачене статтею 47 Водного кодексу України;
 • загальне використання рослинного світу в рекреаційних, оздоровчих, культурно-освітніх та виховних цілях; для випасання худоби, забезпечення інших потреб тваринництва; збір лікарської і технічної сировини, квітів, ягід, плодів, грибів, горіхів та інших харчових продуктів для задоволення власних потреб (за винятком видів, внесених до Червоної книги України, та регіонально рідкісних видів рослин), передбачене статтею 9 Закону України “Про рослинний світ”, статтею 66 Лісового кодексу України;
 • загальне використання тваринного світу для задоволення життєво необхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних тощо), передбачене статтею 11 Закону України “Про тваринний світ“.