Гідрологічна мережа РЛП розвинута слабо. Це пояснюється тим, що парк має рівнинний характер поверхні. У Тлумацькому районі середня густота річкової мережі становить 0,55 км2, а у Городенківському ще менша – 0.3 км2. Нараховують 85 річок і тимчасових водотоків, які  мають загальну довжину 400 км. На річки довжиною понад 10 км припадає 13% від їх загального числа. Від загальної кількості об’єктів гідромережі постійні водотоки становлять 67%.

Найголовнішою річкою є Дністер. Він протікає з північного заходу територією Тлумацького та Городенківського районів. Дністер утворює звивисту долину довжиною 145 км з високим стрімким правим берегом. Ширина долини змінюється від 0,4 до 1,0 км. Проте у деяких місцях збільшується до 1,5-3,0 км. Ширина русла річки змінюється від 60-150 метрів. Середня глибина становить 1,5-3,5 м.

У районах правобережжя погано розвинута річкова система. Переважно річки тут маловодні та зустрічаються дуже рідко. Невелика густота річок пов’язана з карстовими явищами, які притаманні для території РЛП. Всі річки двох районів мають початок у ярах та балках.

На території парку дуже мало озер. Більша їх частина є заплавними. Прісні та мінералізовані підземні води зосереджені у надрах землі. Знаходяться тут ще водоспади та джерела, які мають велике рекреаційне значення.